Menu

Bestuur

De belangen van het Kampen Boys Choir zijn in juni 2009 ondergebracht in een stichting: de Stichting Kampen Boys Choir.
De stichting heeft ten doel:
het bevorderen van koorzang op niveau in de meest uitgebreide zin, met name in de Anglicaanse traditie.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het instandhouden van een koorschool voor jongens;
b. het instandhouden van het Kampen Boys Choir;
c. het aanbieden van faciliteiten aan leden van het jongenskoor en/of anderen teneinde de koorzang op hoog niveau te brengen en te houden;
d. de belangstelling van met name jongeren te stimuleren voor klassieke muziek in het algemeen.

Het bestuur wordt gevormd door:
Gert van de Wege - voorzitter    (038 333 81 22)
Felmen Schinkel - secretaris   (06 18 84 18 66)
Henk Stoel - penningmeester   (06 22 39 61 38)

Artistiek leider - Rintje te Wies (06 22 21 90 15)
Zakelijk leider - Henk Stoel (06 22 39 61 38)

De St. Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen is een Gotische kruisbasiliek, waarvan de onderbouw van de toren en het benedengedeelte van schip en transept uit de 13e eeuw dateren. In de tweede helft van de 14e eeuw werd het prachtige koor met omgang en kapellenkrans gebouwd: het is ook nu nog steeds het indrukwekkendste gedeelte van de Bovenkerk. Het is gebouwd naar de inzichten van bouwmeester Rutger van Keulen.

Rond 1450 begon men de oude hallenkerk met haar betrekkelijk laag schip aan te passen aan de architectuur van het zoveel hogere basilicale koor. Het schip van de kerk werd uitgebouwd met dubbele zijbeuken en de oude toren werd vernieuwd en vergroot. De Bovenkerk in zijn huidige gedaante dateert uit de 2e helft van de 15e eeuw. In het begin van de 19e eeuw besloot het stadsbestuur de toren opnieuw te verhogen, waarna kerk en toren meer een harmonieus geheel vormen. De Bovenkerk is tezamen met de Nieuwe Toren en de OLV - Buitenkerk beeldbepalend voor het Kamper stadsgezicht.