Menu
De kern van de activiteiten van de Jongenskoorschool Kampen wordt gevormd door het Concertkoor. Dit koor is samengesteld naar het voorbeeld van Engelse Cathedral en College Choirs.

In lijn met de Engelse gewoonte wordt het gehele koor verdeeld in twee deelkoren: de cantoris en de decani. Deze aanduidingen verwijzen naar de plaats van de twee deelkoren in het hoogkoor van een Engelse kathedraal. Staat men, voorbij het schip van de kerk, met het gezicht naar het oosten, dan staat links de Dean (de “hoofdpredikant”), en rechts de Cantor (dirigent en hoogste functionaris inzake de kerkmuziek). Vandaar de naam decani voor het deelkoor aan de zijde van de Dean, en cantoris voor het deelkoor aan de zijde van de Cantor. De Engelse koortraditie klinkt nog verder door: het Kampen Boys Choir kent mannelijke alten, de countertenors die, samen met de heldere en ijle klank van de jongenssopranen, de trebles, het totale klankbeeld zo typisch Engels maken.
Als, voorafgaande aan ieder concert of Evensong, alle jongens de badge hebben ontvangen die bij hun taak binnen het koor hoort, dan is er nog één badge met een licht blauw smal lint over, de zgn. last badge. Deze wordt door de choirmaster uitgereikt aan een jongen die zich in de aanloop naar dat optreden positief heeft onderscheiden. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat hij een moeilijk stuk muziek erg snel en goed heeft ingestudeerd, of omdat een jongen altijd zijn spullen uitstekend op orde heeft, en daarin een voorbeeld is voor anderen. Voor de jongens die (nog) geen vaste badge hebben is het altijd weer spannend wie deze last badge krijgt en wie eventuele solo’s mag zingen, want daarover is tevoren niets met zekerheid bekend...