Menu

Bestuur

Stichting Kampen Boys Choir

De belangen van het Kampen Boys Choir zijn in juni 2009 ondergebracht in een stichting: de Stichting Kampen Boys Choir.
De stichting heeft ten doel:
het bevorderen van koorzang op niveau in de meest uitgebreide zin, met name in de Anglicaanse traditie.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het instandhouden van een koorschool voor jongens;
b. het instandhouden van het Kampen Boys Choir;
c. het aanbieden van faciliteiten aan leden van het jongenskoor en/of anderen teneinde de koorzang op hoog niveau te brengen en te houden;
d. de belangstelling van met name jongeren te stimuleren voor klassieke muziek in het algemeen.

Het bestuur wordt gevormd door:
Gert van de Wege - voorzitter    (038 333 81 22)
Felmen Schinkel - secretaris   (06 18 84 18 66)
Henk Stoel - penningmeester   (06 22 39 61 38)

Artistiek leider - Rintje te Wies (06 22 21 90 15)
Zakelijk leider - Henk Stoel (06 22 39 61 38)