Menu
Koorindeling
De kern van de activiteiten van de Jongenskoorschool Kampen wordt gevormd door het Concertkoor. Dit koor is samengesteld naar het voorbeeld van Engelse Cathedral en College Choirs.

In lijn met de Engelse gewoonte wordt het gehele koor verdeeld in twee deelkoren: de cantoris en de decani. Deze aanduidingen verwijzen naar de plaats van de twee deelkoren in het hoogkoor van een Engelse kathedraal. Staat men, voorbij het schip van de kerk, met het gezicht naar het oosten, dan staat links de Dean (de “hoofdpredikant”), en rechts de Cantor (dirigent en hoogste functionaris inzake de kerkmuziek). Vandaar de naam decani voor het deelkoor aan de zijde van de Dean, en cantoris voor het deelkoor aan de zijde van de Cantor. De Engelse koortraditie klinkt nog verder door: het Kampen Boys Choir kent mannelijke alten, de countertenors die, samen met de heldere en ijle klank van de jongenssopranen, de trebles, het totale klankbeeld zo typisch Engels maken.

De jongens van de deelkoren cantoris en decani worden aangevoerd door een leider, zoals dat ook in een orkest gebruikelijk is. Deze jongen is herkenbaar aan de medaille, de badge, met een donkerblauw lint. Er is ook een hoofdleider van het gehele jongenskoor. Deze jongen is herkenbaar aan de badge met het rode lint.
De leiders zijn verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken rondom een concert of Evensong. Zij zien er o.a. op toe dat iedereen de juiste muziek op de juiste volgorde heeft en dat iedereen aanwezig is op de plek waar hij moet zijn.
De hoofdleider - een van de oudste jongens - zorgt ervoor dat alles ordelijk verloopt en bewaakt de goede sfeer in de groep. Daarnaast heeft hij oog voor het functioneren van de individuele jongens in de jongensgroep.