Menu

Vrienden van het KBC

Het oprichten en instandhouden van een jongenskoor kost veel tijd, geld en inspanning. Dat geldt in het bijzonder wanneer het streven is een "Engels niveau" te bereiken, waarbij niet de commerciële maar de artistieke doelen uitgangspunten zijn. We willen u laten genieten van de muzikale schoonheid van de Engelse kerkmuziek en de daarbij horende bijzondere klank van een jongenskoor.

Voor de jongens is de muzikale vorming in het jongenskoor van onschatbare waarde voor hun algehele ontwikkeling.
Voor de instandhouding van het koor kunnen we echter niet zonder uw financiële ondersteuning. Wanneer u op de één of andere manier enthousiast bent geraakt voor wat het koor voor ogen staat en onderneemt, stellen we het zeer op prijs wanneer een jaarlijkse financiële bijdrage (*) (minimaal € 50,-) wilt leveren. We zijn u daarvoor bijzonder erkentelijk. U steunt hiermee o.a.: de aanschaf van koormuziek, de aanschaf en het onderhoud van koorkleding (toga's) en andere activiteiten die voor de vorming van de jongens van belang zijn.

Als vriend van het Kampen Boys Choir houden we u op de hoogte van de activiteiten en de concertagenda. Daarnaast kunt u als vriend jaarlijks een openrepetitie van het koor bijwonen. Voor alle optredens in de Bovenkerk te Kampen kunnen wij voor u en uw partner een plaats reserveren (1e rang). Wanneer u zich aanmeldt als "Vriend van het Kampen Boys Choir" krijgt u als introductie een gratis CD aangeboden van het Kampen Boys Choir of kunt u kiezen voor de 3CD van het Kampen Boys Choir voor een sterk gereduceerde prijs. U kunt kiezen uit de volgende CD's:

* Kampen Boys Choir in Concert with Il Concerto Barocco (opname van het Lustrum Concert 2007)


Mail om lid te worden of stuur een ingevulde print van deze pagina naar:
Kampen Boys Choir, Blekerijweg 1A, 8271 BH IJSSELMUIDEN

JA, ik word vriend van Kampen Boys Choir!

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Email-adres:

Bedrag jaarlijkse donatie : €

Datum en handtekening:

(*) Uw jaarlijkse donatie is x 1,25 aftrekbaar voor de inkomstenbelasting vanwege de culturele ANBI status van het Kampen Boys Choir