Uw steun is van harte welkom. Door de teruglopende subsidiemogelijkheden is het Kampen Boys Choir steeds meer aangewezen op steun van particulieren en ondernemingen.

Het oprichten en in stand houden van een jongenskoor kost veel tijd, geld en inspanning. Dat geldt in het bijzonder wanneer het streven is een ‘Engels niveau’ te bereiken. We willen u graag laten genieten van de muzikale schoonheid van de Engelse kerkmuziek en de daarbij horende bijzondere klank van een jongenskoor. Voor de jongens is de muzikale vorming in het jongenskoor van onschatbare waarde voor hun algehele ontwikkeling. Voor de instandhouding van het koor kunnen we echter niet zonder uw financiële ondersteuning. Wanneer u op de één of andere manier enthousiast bent geraakt voor wat het koor voor ogen staat en onderneemt, stellen we het zeer op prijs wanneer u een jaarlijkse financiële bijdrage* (vanaf € 50,-) wilt leveren. We zijn we u daarvoor bijzonder erkentelijk. U steunt hiermee o.a. de aanschaf van koormuziek, aanschaf en onderhoud koorkleding (toga’s) en andere activiteiten, zoals de tweejaarlijkse reis naar Westminster Abbey om daar een week de dagelijkse Choral Evensongs te zingen, die voor de vorming van de jongens van groot belang zijn.

Het Kampen Boys Choir heeft een culturele ANBI status waardoor uw gift fiscaal zeer aantrekkelijk is. IBAN: NL 41 RABO 0149 9864 40

Word Vriend van het Kampen Boys Choir

Als vriend van het Kampen Boys Choir houden we u op de hoogte van de activiteiten en de concertagenda. Daarnaast kunt u als vriend jaarlijks een open repetitie van het koor bijwonen. Voor alle optredens in de Bovenkerk reserveren wij twee plaatsen in het vriendenvak. Dat zijn een aantal rijen zitplaatsen aan weerszijden van het koor. U zit daar eerste rang.

Het Kampen Boys Choir heeft een Culturele ANBI status. Uw gift is x factor 1,25 aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

IBAN: NL 41 RABO 0149 9864 40

0